Systém hodnotenia

V rámci systému hodnotenia je použitý princíp multikriteriálneho bodového hodnotenia, ktoré sa zameriava na desať rôznych kategórií udržateľnosti.

ikona Systém hodnotenia

Systém hodnotenia je rozdelený na dve časti:

  • Prvých sedem predstavuje stavebné kategórie, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na stavebnotechnické alebo technologické požiadavky na budove (napr. spotreba energie, použitie udržateľných stavebných materiálov, hospodárenie s dažďovou vodou, architektúra, atď). 
  • Zvyšné tri prestavujú nestavebné kategórie, ktoré sa zameriavajú na prevádzku inštitúcie/budovy a dopad na komunitu (triedenie odpadov, digitalizácia procesov, podpora inej ako automobilovej dopravy, atď.)

Jednotlivé kategórie sa následne delia na viacero konkrétnejších parametrov a kritérií.  Systém je zložený z povinných kritérií (len v stavebných kategóriách) a voliteľných kritérií. Za splnenie povinných kritérií získava uchádzač automaticky 20 bodov. Za splnenie vybraných voliteľných kritérií získava uchádzať príslušný počet bodov podľa zverejnenej tabuľky. Zároveň môže uchádzač v rámci každej kategórie získať bonusové 2 body za vlastné inovatívne riešenie, ktoré bude mať prínos pre danú kategóriu. 

Výsledok sa hodnotí jednoduchým súčtom bodov, v ktorom musí uchádzač získať minimálne 70 bodov za stavebné kategórie a minimálne 15 bodov za nestavebné. Cieľom systému hodnotenia je umožniť patričnú flexibilitu pre budovy, ktoré by mohli byť v určitých parametroch z technických alebo iných príčin limitované. Je teda na výbere a možnostiach žiadateľa, v ktorých parametroch zvolí ambicióznejšie riešenia a v ktorých nie. Kvalitu a udržateľnosť budovy zabezpečuje splnenie všetkých troch požiadaviek pre získanie PZP.

Požiadavky pre získanie PZP

  1. Splniť povinné kritériá
  2. Získať aspoň 70 bodov v rámci stavebných kategórií
  3. Získať aspoň 15 bodov v rámci nestavebných kategórií

V rámci žiadosti o získanie predpečate vyplní žiadateľ tabuľku s kritériami, uvedie ktoré z nich plánuje realizovať a v rámci súčtu budov deklaruje získanie minimálneho počtu bodov. Obdobne postupuje následne v rámci žiadosti o udelenie Prezidentskej Zelenej Pečate. Splnenie vybraných kritérií dokladuje žiadateľ podľa spôsobu dokladovania uvedeného v detailnej tabuľke kritérií.

Stavebné kategórie Počet bodov
Body za splnenie povinných kritérií 20
Celkový počet bodov za splnenie kritérií 100
Bonus za inovácie 14
Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre stavebné kategórie 70
Nestavebné kategórie Počet bodov
Body za splnenie kritérií 30
Bonus za inovácie (nestavebné kategórie) 6
Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre nestavebné kategórie 15