Akadémia udržateľnosti

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila sériu vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu pre podporu projektu Prezidentská zelená pečať.

ikona Akadémia udržateľnosti

Akadémia udržateľnosti pre podporu projektu Prezidentská Zelená Pečať predstavuje sériu šiestich online webinárov, ktoré obsahovo odpovedajú požiadavkám, ktoré sú kladené na uchádzačov o Zelenú pečať v projekte Prezidentská Zelená Pečať.

Čo sa dozviete?

Séria webinárov obsahuje jeden všeobecný modul a päť odborných modulov.

Všeobecný modul je určeneý pre riadiacich pracovníkov a pre všetkých, koho zaujímajú základné informácie o udržateľnom a uhlíkovo neutrálnom stavebníctve. V tejto časti sú tiež informácie o požiadavkách v projekte Prezidentská Zelená Pečať a o spôsobe a fázach hodnotenia projektu. Vysvetlené sú možné zdroje financovania z európskych a domácich zdrojov, pričom dôraz sa kladie na Plán obnovy a odolnosti a na Európske štrukturálne a investičné fondy. Tiež je vysvetlená legislatíva, ktorá sa týka energetickej hospodárnosti budov a udržateľnosti.

Päť odborných častí je už určených odborníkom – projektantom, architektom a profesijným stavebným špecialistom. Jednotlivé časti zodpovedajú kategóriám v projekte Prezidentská Zelená Pečať a pokrývajú témy ako energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje, udržateľné materiály, narábanie s odpadmi a cirkularita. Dôraz je kladený aj na narábanie s vodou, implementáciu udržateľnej zelene a zdravé vnútorné prostredie v budovách. Špeciálna časť je venovaná udržateľnej prevádzke budov.

Webináre budú viesť špičkoví odborníci z akademickej oblasti, asociácií a spoločností, ktoré sa dlhodobo venujú udržateľnej výstavbe a majú praktické skúsenosti z udržateľnej výstavby na Slovensku a vo svete.

Webináre sú spoplatnené účastníckym poplatkom 29,- Eur za jeden modul. Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých šesť modulov, udelený CERTIFIKÁT.

Webináre sa uskutočnia online cez platformu Zoom v termínoch podľa dohody.

Viac informácií