Získajte Prezidentskú zelenú pečať

Ocenujeme inštitúcie, ktoré sa snažia o udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu

Zistiť viac

Kancelária prezidenta SR má ambíciu stať sa najneskôr do roku 2030 prvým uhlíkovo neutrálnym úradom na Slovensku a už neprispievať k zhoršovaniu klimatickej krízy.

Ďalšia uhlíkovo neutrálna inštitúcia môže byť tá váša. Získate za to významné ocenenie, Prezidentskú zelenú pečať.

Získať Prezidentskú zelenú pečať
Prechod na
elektromobilitu
Vysadenie minimálne 1300 stromov ročne
Využívanie komerčných letov namiesto vládneho špeciálu na dlhé lety
Pri štátnych návštevách sa bude podávať jedlo zo Slovenska
Zvýšenie energetickej efektivity budov v správe Kancelárie prezidenta SR
Dary určené prezidentom z iných štátov musia spĺňať environmentálne kritéria

Čo je Prezidentská
zelená pečať?

Je to významné ocenenie od prezidentky Zuzany Čaputovej pre inštitúcie, ktoré sa snažia o udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Zelenú pečať obdržia budovy, ktoré splnia kritériá a parametre, vypracované expertnou skupinou. Je to kombinácia fyzickej premeny budovy (obnova budovy) a zmeny správania užívateľov danej inštitúcie. Slovensko môže z fondu obnovy a európskych fondov investovať do obnovy týchto budov významné finančné prostriedky.

Máte záujem sa stať súčasťou zeleného Slovenska a získať Prezidentskú zelenú pečať?

Čo potrebujete spraviť, aby ste získali Prezidentskú zelenú pečať?

Stavebné zmeny

stavebno-technická obnova budov na zelenšie

(zateplenie, zmena vykurovania, výmena technológii za energeticky efektívne)

Ekologické opatrenia

kroky, ktoré nevyžadujú stavebné úpravy a pritom majú dopad na zníženie klimatických dopadov

(recyklovanie, digitalizácia, zákaz jednorazových plastov, výsadba zelene)

Dopad na komunitu

opatrenia, ktoré majú za dôsledok zmenu správania užívateľov inštitúcie

(podpora inej ako auto dopravy, verejné workshopy, podporné kampane)

Aktuálny
dopad výstavby
a prevádzky inštitúcii

Teraz máte jedinečnú šancu tento klimatický dopad zmeniť a byť tak inšpiráciou aj pre ostatné inštitúcie.

40%

Spotrebovanej
celosvetovej energie

38%

Vygenerovaných
emisií CO2