Nová úprava budovy

Už je možné nahrávať aj prílohy